Espressobryggare & Espressomaskiner

Kaffebönor för Espresso.

Kaffebönor för att göra en riktig cappocino eller espresso är väldigt speciella eftersom det bara finns två stycken varianter av kaffebönor, nämligen Robusta och Arabica som är de kaffebönor som lämpar sig för espresso.

Kaffebönan Robusta tillhör den förnäma kategorin låglandskaffe vilket betyder att dess plantor inte behöver växa på någon särskilj höjd över vattnet eller på annat sätt kräva någon speciell jord för att kaffebönan skall växa. Dessa villkor gör att Robustan växer väldigt fort och därför är en billig kaffeböna att köpa.

När man kolla på smaken på kaffebönor och nu först på Robusta bönan så är den bitter till smaken och innehåller mycket koffein. Rent geografiskt så är kaffebönan mycket populär i syditalien där italienarna använder den för att göra espresso i sina espressomaskiner eller espressopressar.

För att känna igen Robustan till utseendet krävs att man gör en kopp espresso eller cappucino för att se hur kaffets crema blir. Robustabönan bildar en tjock brun crema när man pressar den under tryck i en espressomaskin. Creman på espresson är alltså det skum som kopper på toppen av espresson och kallas ibland i sverige för kaffekräm eller kaffeskum.

Kaffebönan Arabica är ett höglandskaffe och växer endast på höjder mellan 700-2000 meter och dessutom krävs en fuktigare jord. Detta gör att kaffebönan växer långsammare och blir därigenom en dyrare kaffeböna och ansen finare än Robusta kaffebönan. Arabicabönan är också det espressokaffe som dricks av norditalienarna.

Arabicakaffebönan har mer syra och efter en speciell rostning kan man få fram en förstaklassig kaffeböna som skall avnjutas efter bryggning i en espressobryggare av klass. Arabicabönan visar sig även ge mindre Crema än vad den andra kaffebönan gör. Det är sedan vanligt att man blandar kaffebönor från olika platser i världen för att få en bra blandning som gör att smaken på espresson eller cappucinon framkommer mer tydligt.